2013-05-11

Majmöte
Torsdagen den 16/05/2013
har jag bokat ett bord för 8 pers på Deklomp. 18.00 börjar det. Välkomna.
/ChS 0761 101 642

__._,_.___