2013-02-24

Marsträff


Hejsan.

I väntan på våren. Torsdagen den
14/03/2013
har jag bokat ett bord för 8 pers. 18.00 börjar det. Enligt H&H “måste” alla äta. Välkomna.
/ChS 0761 101 642